FAQ

Send inn spørsmål til post@digitaltpersonvern.no

Hvordan melder jeg meg inn i Digitalt Personvern?
Digitalt Personvern er ikke en tradisjonell medlemsorganisasjon. Vi eksisterer kun for å finansiere et søksmål. Vi tar således ikke mot innmeldinger på vanlig vis. Den beste måten å støtte oss på er ved å donere.

Hvordan kan jeg donere penger med kort?
Vi har nå integrert en betalingsløsning som aksepterer BankAxept, Visa og MasterCard på denne siden

Når vil rettssaken være igang?
Datalagringsdirektivet trår i kraft 1. Januar 2014. Etter det vil det være formaliteter som bestemmer når saken kommer opp, men raskest mulig er et mål.

Hvordan vil rettssaken fungere?
Endelig strategi for søksmål er ikke bestemt.
Diskusjon om temaet kan leses her.

Hvorfor det er bedre at kommersielle aktører lagrer data for kommersielle formål, enn at data lagres for et samfunnsformål som kriminalitets-bekjempelse?
Misforstått spørsmål om de edleste motiver.