Hvorfor bry seg om NSA og Datalagringsdirektivet

Fredrik Øvergård,