Digitalt Personvern i Dagsnytt 18

Fredrik Øvergård,

Styreleder for Digitalt Personvern, Anders Brenna, var i Dagsnytt 18 den 11.07.2013.

"Datalagringsdirektivet en flopp".

Saken begynner på 38:45.

http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56071113/11-07-2013