Fredrik Øvergård,

Jon Wessel-Aas om "Datalagringsdirektivets endelikt"

8. april 2014 avsa EU-domstolen i Storkammer dom i sakene sakene C-293/12 og C-594/12 (forent til felles behandling), der slutningen gikk ut på at EUs datalagringsdirektiv (2006/24) ble erklært ugyldig, som stridende mot EUs charter om grunnleggende rettigheter.

Spørsmålene for domstolen var blant annet om datalagringsdirektivet var i strid med charterets artikler 7 (om vern av privatliv), 8 (om vern av personopplysninger) og 11 (om ytringsfrihet). Domstolen vurderte først spørsmålene om forholdet til artiklene 7 og 8, og ettersom direktivet ble funnet å være i strid med begge disse, var det unødvendig å vurdere forholdet til artikkel ...

Les mer…

Fredrik Øvergård,

Hvorfor bry seg om NSA og Datalagringsdirektivet

Les mer…

Fredrik Øvergård,

Og da kom pedofili-argumentet igjen

Ifra nyhetsavisen The Telegraph

"Paedophiles may escape detection because highly-classified material about Britain's surveillance capabilities have been published by the Guardian newspaper, the UK government has claimed. A senior Whitehall official said data stolen by Edward Snowden, a former contractor to the US National Security Agency, could be exploited by child abusers and other cyber criminals. It could also put lives at risk by disclosing secrets to terrorists, insurgents and hostile foreign governments, he said."

Slashdot-kommentar ifra en "anonymous coward" om saken summerer opp hvorfor dette er et svakt argument:

"It's an interesting twist: instead of claiming spying ...

Les mer…

Fredrik Øvergård,

IETF forslag mot PRISM-type masseovervåkning

IETF, Internet Engineering Task Force, er organisasjonen til de ingeniørerene som sørger for at internett fungerer. Organisasjonen består av en rekke arbeidsgrupper som jobber med spesifikke internettrelaterte utfordringer. Arbeidsgruppene kommer jevnt og trutt ut med nye forslag til standarder som så blir implementert av de aktørene som utgjør internett.

Fordi internett er i konstant endring blir ingen av IETF's standarder omtalt som en standard, men som utkast (eng: "draft") med en maksimal gyldighet på 6 måneder.

Den 11. september 2013 kom en IETF-arbeidsgruppe med et Internet-Draft med følgende tittel:

"PRISM-Proof Security Considerations"

Ravi Mandalia hos Parity News har følgende ...

Les mer…

Fredrik Øvergård,

Digitalt Personvern i Dagsnytt 18

Styreleder for Digitalt Personvern, Anders Brenna, var i Dagsnytt 18 den 11.07.2013.

"Datalagringsdirektivet en flopp".

Saken begynner på 38:45.

http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56071113/11-07-2013

Les mer…

Fredrik Øvergård,

Gjesteblogger: For å forstå terrorisme, se til AUM

Consider, if you please, Aum Shinrikyo, the cult responsible for the terrible sarin gas attack on the Tokyo subway in 1995. And consider what it means for an appropriate response to terrorism.

Original blogpost by Freddie. Republished with permission.

I've been studying Aum recently, as a way to think through terrorism and the appropriate response to it. It's hard to imagine a more dangerous terrorist organization than Aum. Aum was a highly coordinated organization, with a clear chain of command and effective communication within the organization. It was fabulously well-funded, raking in millions of dollars from its devoted ...

Les mer…